Angselius Rönn

Erbjudanden

Våra tjänster.

rocket-512.png

Thought Leadership

Det säger sig självt att det är värdefullt att vara efterfrågad av analytiker och media, att alltid toppa listorna över de mest inflytelserika och att alltid ha en stående inbjudan som talare i de mest prestigefulla sammanhangen. Så går det att medvetet bygga ett Thought Leadership för att uppnå allt detta? Absolut. IT-företaget Apples Thought Leadership handlar inte om hur man bygger och säljer produkter, utan snarare om hur de ”anticipates the consumer needs of the future”. Det gör att deras Thought Leadership i sin tur skapar intresse för deras produkter.

Thought Leadership är mycket viktigt framförallt för B2B-företag och för företag som säljer tjänster. Läs mer om hur vi hjälpte Airbnb.


27669.png

ACCELERATED INVESTOR RELATIONS

Investor Relations handlar om att skapa, utveckla och vårda relationer till befintliga och potentiella ägare. Alla kommersiella företag behöver tillgång till kapital på kort eller lång sikt för sin löpande verksamhet. Utöver börsintroduktioner, kapitalanskaffning och rapporter arbetar Angselius Rönn med ett specifikt program gentemot aktieägare som tydliggör ditt bolags värde och potential, samt engagerar dina följare. Din aktie blir attraktivare och du ökar handelsvolymerna.


ladda ned.png

Corporate PR

Corporate PR handlar om att i första hand bygga en bild av företaget, inte dess produkter. Ett bolag kan ha världens mest fantastiska produkt eller tjänst, men det är oerhört mycket mer värt om man lyckas synliggöra företaget bakom produkten som definierar marknadens framtid.


1342.png

Public Affairs & Lobbying

Lagstiftare kan sällan se runt hörn. Det gör att företag med innovativa produkter ibland finner att den marknad de vill adressera regleras på ett sätt som gynnar de konkurrenter man vill utmana. Den traditionella bokbranschen är ett bra exempel: man betalar 6% moms på en fysisk bok men 25% på en digital. Lagar och riktlinjer förändras över tid och lobbying handlar ofta om att skynda på processerna.


img_521063.png

Marknads-PR

Alla företag har produkter eller tjänster att marknadsföra. Marknads-PR hjälper till att öka försäljningen, men precis hur kommunikationen utformas varierar kraftigt. Gemensamt är timingen – PR ska idealt vara först i marknadsföringsprocessen. Utifrån insikter skapar vi kampanjer som träffar hjärtan. Du syns, känns, hörs och förtjänar din plats i flödet: Kampanjer som ger omedelbart resultat och stärker ditt varumärke och dina affärsmål.


icon22.png

INTERNKOMMUNIKATION

Internkommunikation är viktigt när ditt företag börjar växa och särskilt när ni står inför viktiga förändringar. Internationell expansion, nya erbjudanden och marknader, samarbeten med partner – alla förändringar måste förankras, förklaras och motiveras. Internkommunikation är också viktigt i krissituationer: Strukturer för intern kommunikation bör vara på plats långt innan man behöver dem.


General_warning_hazard.png

Kriskommunikation

Alla företag drabbas förr eller senare av kris. Då varje kris är unik kan man lätt få uppfattningen att man inte kan göra särskilt mycket för att hantera eller mildra en kris. Den uppfattningen är helt fel. Kriser har i själva verket kommunikativt ett förutsägbart förlopp med ett antal tydliga faser. Företag som har en bra krisplan klarar kriser mycket bättre än de som inte har det.

Krisarbete handlar om två saker: att lösa den faktiska krisen, och att hantera kommunikationen under och efter krisen. Krisarbete blir bättre om företaget har en bra kriskommunikationsplan, en strategisk krisgrupp (som löpande värderar de risker som företaget utsätts för) samt en taktisk organisation som hanterar den praktiska kommunikationen under krisen. En krisplan är ett viktigt styrdokument i det praktiska arbetet. Krismedieträning av viktiga talespersoner är också centralt. Den taktiska hanteringen av kriskommunikationen görs bäst av människor som arbetat med kris tidigare.


EMPLOYER BRANDING

Många företag i stark tillväxt har stora problem att rekrytera duktiga medarbetare. De allra bästa talangerna har anbud från många olika bolag – man behöver positionera bolaget som en attraktiv arbetsgivare. Läs om ett av våra lyckade uppdrag inom Employer Branding här.


Vill du veta mer? Varmt välkommen att höra av dig!